Federatie Tongeren Noord

Parochies Berg - Henis - Neerrepen - Overrepen - Riksingen - 's Herenelderen

's Herenelderen - St.-Stephanus

Eerst Aldor

Oorspronkelijk vormde 's-Herenelderen met het naburige Genoelselderen één plaats onder de naam Aldor, maar reeds in de 12de eeuw waren het twee afzonderlijke heerlijkheden. De benaming "Aldor... Aldeour... Helderen… Aldeour” slaat ongetwijfeld terug op de Keltische term "Aldeduro of Oldeturo"
Het waren Loonse heerlijkheden die afhingen van het Prinsbisdom Luik. Om ze van elkaar te onderscheiden werd bij de naam van de plaats die van de heer gevoegd. Zo sprak men in 1261 van "Eldris domini Wilhelmi" (Elderen van Heer Willem) naar Willem van Hamal (+ 1279) en op het einde van de 13de eeuw van "Eldris Godenoli" naar Godenoel van Elderen (+ 1305) . "Eldris Godenoli" werd later Genoelselderen en "Eldris domini Wilhelmi" 's-Herenelderen.
Het dorp en de burcht van 's-Herenelderen bleven meer dan vier eeuwen in het bezit van de familie van Hamal, die zich in de 12de eeuw rond Tongeren gevestigd had. De oudst gekende heer was Willem van Hamal (+ 1279).
Op 30 november 1501 huwde Anna van Hamal (+ 1556) met Frederik van Renesse (1470-1538), drossaard van Breda en leermeester van keizer Karel V. Door dit huwelijk kwam 's-Herenelderen in het bezit van het adellijk geslacht van Renesse. Het stamt uit Zierikzee in Zeeland en heeft als oudst gekende stamvader Jan van Renesse (+ 1304), die samen met zijn vriend Gwijde van Namen deelnam aan de Guldensporenslag van 1302.

Lees meer: 's Herenelderen - St.-Stephanus